Vi kan se tillbaka på en intensiv sommar full av aktivitet för oss på JP. Torghandeln har blandats med flyttverksamheten och vi har haft fullt upp dagligen mellan kl 05.30 och 21 sju dagar i veckan.

Nu har torghandeln stängt för säsongen och vi kan ge vår flyttverksamhet fullt fokus. Amanda som varit huvudansvarig för torghandeln har gått över till rollen som heltidsanställd ekonomiansvarig. Vi ser fram emot ett nytt spännande år med nya mål och utmaningar. Med bibehållen högsta kvalitet på våra tjänster ställer vi höga mål om en dubblad omsättning under 2018.

Vi jobbar även på en omprofilering med nytt varumärkessäkrat namn. Ny websida håller på att utvecklas och Bilarna kommer under hösten omdekaleras med nytt namn.

Inom kort tar vi steget då JPflytt blir ”Flyttfirman Jordgubbsprinsen”. Ett namn som återknyter till vårt ursprung inom torghandeln. Ett namn som fastnar och som särskiljer sig. Gör man ett bra jobb vill man vara unik och sticka ut lite grann. 🙂

/JPflytt.se

alias Flyttfirman Jordgubbsprinsen