578669

Det finns ett mått som är magiskt i naturen. Som verkar influera i allt vad vi gör och hur vi ser på världen. 0,6180339… 

Det är inte bara i konsten, eller arkitekturen som måttet håller. Ju mer jag räknar på det desto mer övertygad blir jag. Det finns där i bakgrunden och hävdar sin närvaro även i vår verksamhet. I hotellnäringen, i torghandeln. Överallt har vi detta gyllene snitt hängande över oss som en vägledande hand. Den verkar visa oss vägen till framgång och balans. Det är väl det som gör naturen och hela vår exixtens så vacker. Den underliggande logiken i detta välbalanserade mått.

0,6180339….

Vi använder oss av detta i vår prissättning, i vår budgetering, och i vår kalkylering. Inte bara vi. Samma sak gäller i torghandeln, inom hotellnäringen, finanssektorn eller you name it..

Häftigt att skåda. Testa själv 🙂

 

JPflytt.se – Din flyttfirma i Stockholm