En stad i förändring kräver mer ”balls” från kommunala och statliga instanser!

kranar1En vanlig syn runtom i Stockholm. En himmel som präglas av byggkranar och byggnationer. Vi vinner ny mark genom överdäckning av motortrafikleder. Norra-stationsområdet vid karolinska har på bara några få år förändrats från ett störande trafiknav till en gigantisk byggarbetsplats för tusentals nya bostäder och kontorsplatser. Liknande projekt planeras i Sundbyberg och Danderyd. Vi vinner effektivt ny mark och gömmer tråkiga trafikstråk. Ett kostsamt arbete för kommunen men mycket lönsamt på längre sikt. Vi behöver fler bostäder i vår huvudstad och ännu mer djärva idéer behöver stimuleras för att lösa den kritiska boendefrågan i Stockholm.

Vi som flyttfirma i Stockholm ser ett ständigt ökat bostadsbehov. Vi hjälper många ungdomar som flyttar mellan andrahandsbostäder med kortare kontraktstider och kan märka en desperation hos många. Det är slitsamt att ständigt ryckas ifrån sina rutiner utan en långsiktigt permanent bostad.

Vi vill göra upprop för alla dessa kunder och vi vill se fler bostäder i Stockholm och fler alternativa lösningar som gör det möjligt för ungdomar att hitta permanent bostad. Fyra förslag från oss som lekmän.

  • Marknadshyror på hyresrätter: – Stimulerar byggbolagen att bygga hyresrätter istället för bostadsrätter. – Frigör hyresrätter på hyresmarknaden. – Var inte rädd för högre hyror. Delningsekonomin är här och den nya generationen delar gärna bostäder för lägre boendekostnad.
  • Minska på byråkratin inom kommunal detaljplanering: Korta på ledtiderna för nya detaljplaner. – EN stad måste få utvecklas och förändras! Kommunerna måste våga ta beslut och inte lyssna till överklagande rättshaverister (Alla kan inte bli nöjda med kommunens beslut).
  • Aktiv lobbying för Attefallshuset: – Stimulera villaägare i hela Stor-Stockholm att bygga till med Attefallshus på sina tomter för uthyrning.- Subventionering kan vara lämpligt.
  • Mindre bostäder:  – Subventioner för byggnation av mindre bostäder, möjliggör fler bostäder per markyta.

 

/JPflytt.se – Din flyttfirma i Stockholm