En liten hobby jag har. Jag brukar när det passar lite försiktigt höra med våra kunder vad de sålt sin bostad för. Jag blir ständigt överraskad över priserna jag får höra. Allt högre för varje månad och varje år. Samma känsla har många av våra kunder som med skräckblandad förtjusning kan se bopriserna hela tiden överträffa sig själva.

Visst är vi en huvudstad med begränsad yta och eftersatt bostadsbyggande. Visst är inflyttningen till Stockholm ständigt ökande. Visst har vi en total brist på bostäder. Allt detta skapar förutsättningarna för en pristillväxt. Det som talar emot rent logiskt är att vi inte tjänar så mycket mer nu än vad vi gjorde för fem år sedan. Dvs. bostadspriserna reflekterar inte de reala löneökningarna. Den låga räntenivån har varit den stora drivkraften i uppgången. Det vet vi ju alla. Räntan är betydligt mycket lägre nu än vad den var för fem år sedan och boendekostnaden har sålunda hållit sig relativt konstant.

Samtidigt har vår utsatthet för ränteförändringar ökat mångfalt. Vi har dessutom som kollektiv hamnat i ett allt större beroende av bankväsendet. Givet att räntan håller sig på samma nivå så finns inga skäl till oro men vad händer om räntenivån höjs en eller ett par snäpp eller kanske dubblas som vissa förutspår eller om en ny kris bryter ut i banksektorn? Vad händer när regeringen inför amorteringskrav?  Visst borde detta reflekteras i lägre boendepriser?

Sanningen är att Sverige är ett av de få länder i världen som inte har amorteringskrav. För att nämna några exempel. I Spanien ska bostadslånen amorteras av innan pensionsåldern. I USA ligger amorteringstiden på ett normalt bostadslån på 30 år. Fenomenet gör den här problematiken svårbedömd och landsspecifik. Som köpare av bostäder i Sverige tvingas man aldrig att se på den större delen av det underliggande lånet som en kostnad, dvs de 75% som inte behöver amorteras ner (snart 50% efter justeringen av amorteringskravet). Sanningen är att den större delen av lånet aldrig behöver avbetalas. Egentligen är det bara siffror på ett papper, ett bankdokument utan betydelse. Detta tror jag skapar risker för en systematisk felprissättning på marknaden, en bostadsbubbla. Amorteringskravet är ett bra initiativ i rätt riktning men varför så sent undrar man.

Några roliga jämförelser. Värdet av en kvadratmeter boyta i centrala Stockholm = 88.000kr. Hur mycket pengar är det egentligen? Vad kan man köpa istället? (Nedan några förslag- Bara för att ge lite perspektiv):

  • Ca 20 st flyttar i city med JPflytt (flytt av en tvårummare)
  • En ny Fiat 500 (inköpt i Spanien :))
  • 25 Tur och retur-resor till New York med Norwegian
  • Medicin för 24.000 barn mot Livshotande diarré i Senegal.
  • Behandling av 28.000 barn med lunginflammation i Senegal.
  • 700 – 800 biobesök
  • 8.800 hamburgare på Mc Donald´s
  • 3.520 månadspaket (= 293 årspaket) med mat på Röda korset

 

/JPflytt.se